— Kontakt —

Umístění závodu bude na ploše pod Křižíkovými pavilony.

Výstaviště 67, 170 90 Praha 7

Plocha pod Křižíkovými pavilony


info@czechextremeenduro.com